drobnoustroje

Jest to przewlekłe, endogenne zakażenie skóry i głębokich tkanek albo nawet narządów wywoływane przez Actinomyces israelii, wyjątkowo przez Aćtinomyces bovis. Natomiast patogenność A. naeslundii, ... czytaj dalej

Promienica

Z lekarskiego punktu widzenia należałoby dość arbitralnie podzielić drobnoustroje na grupę fizjologiczną, często nazywanych normalnymi, oraz na grupę patogenną. Drugi dość istotny podział ... czytaj dalej

Wstęp