krętki

Pod względem klinicznym i histopatologicznym odróżnia się trzy postacie kiły jamy ustnej: pierwotną, wtórną i późną. Spośród licznych odmian klinicznych na uwagę zasługuje (ze względu na ... czytaj dalej

Kiła jamy ustnej

Z lekarskiego punktu widzenia należałoby dość arbitralnie podzielić drobnoustroje na grupę fizjologiczną, często nazywanych normalnymi, oraz na grupę patogenną. Drugi dość istotny podział ... czytaj dalej

Wstęp